Når man skal handle på nettet er der ingen vej uden om søgemaskinerne, som vil sørge for den første sortering, inden vi skal vælge nogle hjemmesider ud, som